taigavire, vastuullisuus ja suomalainen luonto

Suomalainen metsä, alueemme tunturit ja puhtaat vedet toimivat Taigavireen yritystoiminnan mahdollistajana. Tarkemmin ajatellen se toimii sinun ja minun elämäni perustana. Siitä me saamme ruokamme, juomamme ja me elämme siinä. Talomme seisovat ja tiemme kulkevat luonnossa, joka oli aikoinaan täysin koskematonta. Ihmiskäden muokkaamassa ympäristössämme on edelleen alueita, johon on vähemmän kajottu. Syötteen kansallispuisto on kansallinen aarre, joka antaa meille hetken aikaa piipahtaa ihmettelemässä ympäröivää, lähes kirveen koskematonta luontoa aina kun me haluamme. 


Ainutlaatuisen raikas ilma, puhtaat järvi- ja jokivedet ja villinä luonnossa elävät eläimet toivottavat meidät tervetulleiksi metsään kunnioittamaan luonnossa jatkuvasti tapahtuvaa ihmettä. Meillä kaikilla on etuoikeus nauttia luonnosta yhdessä tai yksin. Tämän etuoikeuden me haluamme säilyttää tulevaisuudessakiin ja siksi teemme joka päivä valintoja ja työtä luonnonsuojelun puolesta. 


Taigavireen yrittäjät kuuluvat Suomen Luonnonsuojeluliitto Ry:n Pudasjärven paikallisyhdistykseen, toimimme aktiivisesti erilaisissa eläinsuojeluun liittyvissä organisaatioissa ja tuemme paikallisia kestävän kehityksen mukaisesti toimivia pieniä yhteistyökumppaneita. Metsähallituksen sopimuskumppanina Taigavire on sitoutunut kestävän matkailun periaatteisiin. 

Toimimme seuraavien periaatteiden mukaisesti luonto-ohjelmapalveluissamme ja retkillä: 

 

 

Arvostamme ja kunnioitamme luontoa

 

Kerromme asiakkaillemme kohteen arvoista, suojelusta ja kannustamme heitä toimimaan vastuullisesti ja ympäristöystävällisesti.

 

Käytämme pääsääntöisesti valmiita kulkureittejä ja olemassa olevaa palveluvarustusta.

 

Kannustamme asiakkaitamme matkustamaan Syötteelle julkisin kulkuvälinein ja vähäpäästöisesti.

 

Toimimme energia- ja materiaalitehokkaasti. Me kannustamme sinua ostamaan matkamuistosi mieluummin pieniltä tuottajilta kuin kaupoista, jotka tuottavat tavaraa ulkomailta. 

 

Teemme yhteistyötä lukuisten pienten ja paikallisten yritysten kanssa. Meille on tärkeää, että myös yhteistyökumppanimme arvostavat luontoa ja kestäviä arvoja sekä toimivat turvallisesti.

 

Ostamme paikallisilta yrittäjiltä tuotteita ja raaka-aineita aina kun se on mahdollista. Haluamme tukea paikallista taloutta.

 

Yövymme mieluiten pienissä, ympäristötehokkaissa ja vähäpäästöisissä majoituskohteissa. 

 

Ruokailemme mielellämme pienissä ja paikallisissa ravintoloissa ja kahviloissa, joiden ruoka on enimmäkseen kasvispitoista, eettisesti ja lähellä tuotetuista raaka-aineista tehtyä ja terveellistä. 

 

Kierrätämme ja lajittelemme jätteemme: Muovit, metallit, paperit, kartongit, lasit ja ruokajätteet. 

 

Käytämme vettä säästeliäästi majoituspaikoissa ja julkisissa rakennuksissa. 

 

Kunnioitamme paikallisia ihmisiä, kulttuuria ja luontoa. Hyväksymme kaikki uskonnot ja elämänkatsomukset. Muistamme kiittää ja noudatamme muutenkin hyviä tapoja kommunikoinnissamme. Hymyilemme vastaantuleville retkeilijöille ja muille maastossa liikkujille. 

 

Luonnossa liikkuessamme emme jätä jälkeemme itsestämme mitään, vaan viemme mukanamme lähtöpaikkaan. Rakenteet luonnossa siivoamme aina lähtiessämme hieman parempaan kuntoon kuin ne olivat tullessamme.  Lajittelemme Luontokeskuksella kaikki jätteet.  

 

Huollamme kalustoamme, jotta se kestää mahdollisimman hyvin ja pitkään käyttöä. 

 

Vältämme kertakäyttöastioita ja suosimme kestäviä ja tarkoituksenmukaisia ruokailuvälineitä. 

Keräämme palautetta asiakastyytyväisyyden sekä toiminnan kehittämiseksi.

© 2019 designed by Taigavire